Informații despre Bun pentru România

Termeni de utilizare

Capitolul I. Definiții & Scop

1.1. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Fondator şi fiecare Antreprenor și/sau Client care utilizează website-ului accesibil la adresa URL: https://www.bunpentru.ro („Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de promovare pe Website a Anunțurilor referitoare la vânzarea, cumpărarea, închirierea de bunuri sau prestarea de servicii înseamnă acceptarea în totalitate și neconditionată a acestor Termeni si Condiții.
1.2. Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:
„Fondator” – Societatea comerciala DROIDS YOU ARE LOOKING FOR SRL avand cod unic de inregistrare 34974543, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J40/10996/2015 cu sediul in Str. Valea Nucului 14a C, Bucuresti, Sectorul 2.
„Antreprenor” - persoana fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină precum și orice persoana fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoana juridică care își oferă Serviciile în mod gratuit sau contra cost și care dorește să beneficieze de serviciile de promovare prin intermediul prin intermediul Website-ului.
„Anunț”- oferta publică lansată de un Antreprenor cu scopul de a fi promovată de către Fondator prin intermediul Website-ului ce poate avea ca obiect vânzarea, cumpărarea, închirierea de bunuri sau prestarea de servicii (denumite generic „Serviciile”) .
„Client” - persoana fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină precum și orice persoana fizică (inclusiv persoana fizică autorizată) și/sau persoana juridică care accesează Website-ul pentru a identifica Servicii pe care le poate accesa în mod gratuit sau contra cost.
„Contract” - înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Fondator şi fiecare Antreprenor, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la înregistrarea unui cont pe Website și folosirea serviciilor de promovare și comisionare pe Website a Serviciilor oferite de Antreprenori, astfel cum au fost postate în Anunț, către Clienții interesați de acest tip de Servicii, cu respectarea prevederilor legale și a termenilor și condițiilor. Contractul se încheie între Fondator  și fiecare Antreprenor pe perioada existenței contului Antreprenorului pe Website, perioadă care se încheie odată ce Website-ul își încetează funcționalitatea sau Antreprenorul își  închide contul de pe Website, folosind funcționalitatea existentă.
„Cont”- secțiunea din Website accesibilă Antreprenorilor prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Antreprenorului transmiterea unui Anunț și care conține informații despre Antreprenor și istoricul Antreprenorului în Website.
„GDPR”- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
„Informații Confidențiale” - orice informație în legătură cu Fondatorul sau fiecare Antreprenor, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării. 
„Newsletter” - înseamnă mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică sau altă formă de comunicare la distanţă (e.g., e-mail, SMS) cu privire la promoțiile desfășurate de Fondator, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Fondator cu referire la informațiile conținute de acesta.
„Website” – Website-ul deținut de Fondator și utilizând logo-uri ale Fondator, prin intermediul căreia Antreprenorii prezintă Serviciile oferite, iar Clienții pot alege Serviciile pe care doresc să le acceseze gratuit sau contra cost, în modalitatea de plată acceptată de Fondator. De asemenea, Website-ul este folosit și pentru procesarea și administrarea Conturilor.
1.3. Titlurile sunt incluse în acest document pentru conveniență şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
1.4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Website-ului sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate aici: https://bunpentruro.sharetribe.com/ro/infos/terms
1.5. Utilizarea Website-ului implică acceptarea expresă de către orice Antreprenor și/sau Client a acestor Termeni şi Condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.
1.6. Fondatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând Termenii și Condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Website în secțiunea „Termeni și condiții”.
1.7. Daca nu ștergeți contul înregistrat pe Website sau dacă nu solicitați în mod expres Fondatorului  ștergerea contului, înseamnă că v-ați exprimat acordul legal cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor. Daca nu sunteți de acord cu modificările aduse, vă puteți șterge contul înregistrat pe Website sau puteți solicita Fondatorului să vă șteargă contul înregistrat pe Website.

Capitolul II. Politica Website-ului - Caracteristici principale 

2.1. Website-ul este un serviciu web construit pe platforma Sharetribe. Termenii și condițiile generale de utilizare ale platformei Sharetribe se aplică și Website-ului. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Termenii și Condițiile Sharetribe aici: https://bunpentruro.sharetribe.com/ro/infos/terms/. 
2.2. Accesul la Website în vederea înregistrarea unui cont pe Website și folosirea serviciilor de promovare și comisionare pe Website a Serviciilor oferite de Antreprenori este permis oricărui potenţial Antreprenor care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a-și promova Anunțurile, cu respectarea acestor Termeni și Condiţii.
2.3. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Website-ului. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Website-ului într-un mod care contravine legislației în vigoare, politicii Fondatorului sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Fondatorul.
2.4. Fondatorul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Antreprenori la o parte sau la toate funcțiile Website-ului și de a refuza promovarea unui Anunț dacă, în opinia rezonabilă a Fondatorului, există suspiciuni de fraudă din partea Antreprenorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Fondatorului, dacă anunțurile nu sunt în concordanță cu politica Fondatorului sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Website-ul.
2.5. Fondatorul își rezervă dreptul de refuza promovarea Anunțurilor care au scopuri ilicite și/sau imorale. În acest sens în cazul în care Fondatorul consideră că solicitarea privind promovarea Anunțurilor poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Antreprenorul despre refuzul de a promova Anunțul.
2.6. Fondatorul va putea refuza promovarea Anunțurilor și în cazul în care Antreprenorul nu urmează instrucțiunile existente pe Website și în cuprinsul prezentului document cu privire la trimiterea unui Anunț și/sau încălcă obligațiile prevăzute în cuprinsul prezentului document.
2.7. Fondatorul pune la dispoziţia Antreprenorilor o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Website, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Comunicarea cu Fondatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Website.

Capitolul III. Drepturile și obligațiile Antreprenorilor 

3.1. Antreprenorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea sunt în integralitate corecte, corespund cu starea reală și juridică a Serviciilor ce fac obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Fondatorului și/sau ale unor terțe persoane.
3.2. Antreprenorul are dreptul de a-și încărca o imagine de profil, care să transmită vizual către Clienți aspectul fizic al Antreprenorului, numai dacă este lipsită de vulgaritate, elemente obscene, mesaje text sau care instigă la violență.
3.3. Antreprenorul are obligația de a-și configura un program de disponibilitate care să poată fi susținut practic de către acesta, fără a induce Clienții în eroare, asumându-și întreaga responsabilitate pentru orice prejudicii rezultate din nerespectarea programului de disponibilitate.
3.4. Antreprenorul are dreptul de a-și configura Serviciile oferite gratuit folosind funcționalitatea Website-ului.
3.5. Antreprenorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii, și este de acord ca acesta sa fie pus la dispoziția publicului și promovate de către Fondator pe toate și oricare dintre platformele sale online, și prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare și internet.
3.6. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Antreprenorului îi este strict interzis sa preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale sub orice formă.
3.7. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Fondatorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții cu privire la obiectul Anunțului). Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Antreprenorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuală ale terților. De asemenea, cu titlu de exemplu, nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:
• droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
• materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală ;
• alcool si băuturi alcoolice;
• țigări si produse din tutun;
• servicii de ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
• bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
• produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzica, filme, software sau alte opere care încalcă drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
• bunuri de natură să inducă în eroare Clienții cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
• bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
• servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
• oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implica masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
• explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde);
• arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie si arme albe;
• lucrări de diplomă, licență, disertație sau alte lucrări similare, servicii de redactare a acestora, precum și alte bunuri sau servicii având ca scop fraudarea sistemului educațional;
• servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
• produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
• organe umane;
• jocuri de noroc, tranzacții efectuate prin intermediul monedelor virtuale;
• servicii de deblocare iCloud;
• specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
• anunțurile privind darea spre monta a animalelor de companie;
• animale de orice fel, cu exceptia serviciilor de a oferi pareri privind starea de sanatate sau domesticirea animalelor de companie; 
3.8. Antreprenorul are obligația de a oferi un preț pentru Serviciile publicate în Anunț care să fie identic cu prețul practicat de Antreprenor pe alte canale digitale sau non-digitale, în vederea evitării concurenței neloiale între canalele de vânzare în care clienții află despre Serviciile Antreprenorului folosind Website-ul, iar apoi derulează plățile folosind alte platforme sau canale.
3.9. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin prețuri considerate neserioase de către Antreprenor (de exemplu, dar fără a se limita la prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Fondatorului).
3.10. Antreprenorul are obligația ca la momentul creării contului pe Website să dețină un cont PayPal asociat profilului de antreprenor și prin intermediul căruia are obligația de a încasa orice venit de la Clienți, astfel încât aceste venituri să se poată comisiona de către Fondator, conform art. 3.11.
3.11. Antreprenorul declară pe propria răspundere că este de acord ca orice venituri încasate de la Client prin intermediul contului PayPal Business asociat profilului de antreprenor să fie comisionate cu 20% de către Fondator.
3.12. În vederea respectării clauzei menționate la art. 3.11., Antreprenorul are obligația de a nu furniza, în cadrul Anunțurilor, informațiile de identificare ale acestuia care să permită contactarea directă de către Clienți și prestarea directă, în afara Website-ului, a Serviciilor ce fac obiectul Anunțului.
3.13. Prin transmiterea Anunțului prin orice mijloace către Fondator spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Antreprenorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Condițiile.

Capitolul IV. Drepturile și obligațiile Fondatorului

4.1. Fondatorul se obligă să pună la dispoziție, prin intermediul Website-ului, un profil public pentru fiecare Antreprenor, care să permită abordarea Antreprenorului pentru Serviciile oferite în cadrul Anunțurilor care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.
4.2. Fondatorul  se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Antreprenor și datele publicate pe Website de către Fondator, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Antreprenori care se datorează faptului că  Fondatorul a modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website.
4.3. Fondatorul  nu oferă nicio garanție Antreprenorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Fondatorul  nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului sau și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Antreprenorii le-ar putea suferi din aceasta cauză.
4.4. Fondatorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.
4.5. Fondatorul se obligă să ofere suport Antreprenorilor, cât și Clienților în ceea ce privește folosirea Website-ului, în măsura disponibilității echipei de suport în momentul necesității.
4.6. Fondatorul  nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Antreprenorilor, incluzând, dar fără a se limita la furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Serviciilor ce face obiectul Anunțului.
4.7. Fondatorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietatea intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Fondatorului sau încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. De asemenea, Fondatorul își rezerva dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.
4.8. Fondatorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care exista suspiciunea ca prin intermediul Anunțurilor și/sau a conturilor create s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la activitatea altor Antreprenori ai Website-ului, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Fondatorului sau sunt în orice alt fel dăunătoare pentru Fondator.
4.9. Fondatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Fondatorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Serviciilor descrise în Anunțuri.
4.10. Fondatorul  se obligă să deruleze activități de promovare a Website-ului, în măsura bugetului disponibil, buget obținut prin comisionarea Serviciilor oferite de Antreprenori prin intermediul Website-ului cu 20%, conform art. 3.11.
4.11. Fondatorul va redirecționa 50% din veniturile corespondente comisionului de 20%, către o cauză socială votată de Antreprenori, cauză care va fi anunțata periodic pe Website. 

Capitolul V. Publicitate
5.1. Antreprenorii își pot exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Fondatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la momentul creării Contului. 
5.2. Antreprenorii pot oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
• transmiterea unei solicitări în scris Fondator  la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Website; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 96h de ore de la inițierea procedurii;
• renunțarea la primirea Newslettere-lor, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter.
5.3. Prezenta procedură va fi menţionată în toate comunicările cu caracter comercial transmise de către Fondator Antreprenorilor.
5.4. Renunțarea Antreprenorilor la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul clauzelor conținute în prezentul document.

Capitolul VI. Răspunderea

6.1. Fondatorul  nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Clienților sau oricărui terț ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Antreprenori a oricăreia dintre obligațiile sale conform Anunțului și nici pentru daune în legătură cu prezentul Contract, Serviciile și/sau Anunțurile publicate.
6.2. Fondatorul  nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială de orice natură în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile și/sau Anunțurile publicate.
6.3. Fondator  procesează datele cu caracter personal ale Antreprenorilor și ale Clienților,  conform GDPR și conform Politicii de confidențialitate https://bunpentruro.sharetribe.com/ro/infos/privacy

Capitolul VII. Sesizări & Reclamații

7.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Website, Antreprenorul  poate trimite solicitările pe adresa de e-mail menționată în secțiunea „Contact” de pe Website. Sesizările astfel recepționate vor fi soluționate Fondator  de în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
7.2. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:
• pentru Antreprenor – la adresa electronică și/sau poștală menționată prin intermediul Website-ului;
• pentru Fondator   – la următoarea adresă electronică: contact@bunpentru.ro  

Capitolul VIII. Confidențialitate

8.1. Atât Fondatorul, cât și fiecare Antreprenor se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția (i) celor autorizate în prealabil în scris de către Fondator/Antreprenor și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta, (ii) cazului în care este obligat conform legislației în vigoare.

Capitolul IX. Forța majoră

9.1. Atât Fondatorul, cât și fiecare Antreprenorul nu pot fi răspunzători pentru neexecutarea obligațiilor contractuale sau pentru executarea în mod necorespunzător, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de Codul civil.

Capitolul X. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

10.1. Prezentul Contract este supus legii române.
10.2. Părțile vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară din executare prezentului Contract. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, conform legii.