Informații despre Bun pentru România

Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. Scopul prezentului document este: de a detalia modalitatea în care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în contextul utilizării website-ului www.bunpentru.ro, în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR"). 

2. Definiția datelor cu caracter personal: acestea reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

3. Operatorul datelor tale cu caracter personal este: societatea DROIDS YOU ARE LOOKING FOR SRL cu sediul în Str. Valea Nucului 14a C, înregistrată sub numărul J40/10996/2015 la Registrul Comerțului, având CUI 34974543, denumită în continuare “bunpentru.ro” sau ”noi”. 
Date de contact: Alexandru Badut 
Adresă: Calea 13 Septembrie nr. 71 
E-mail: contact@bunpentru.ro 

4. Scopurile și temeiurile juridice pe care se bazează prelucrarea datele tale cu caracter personal sunt după cum urmează: 
a) Scop: procesarea solicitărilor tale de a accesa servicii pe platformă 
Temei: încheierea și executarea contractului cu tine 

b) Scop: contactarea tale pentru un motiv specific precum: (i) pentru a răspunde mesajelor tale, (ii) pentru a te informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele sesizate de tine sau de utilizatorii care ți-au accesat serviciile 
Temei: interesul nostru legitim de a soluționa eventualelor cereri/plângeri și de a răspunde la cererile tale 

c) Scop: crearea contului tău de utilizator Temei: încheierea și executarea contractului cu tine f) Scop: prelucram datele tale personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru tale 
Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru tine (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile tale”) sau consimțământul tau liber exprimat. Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul tău înainte de a îți prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, îți aducem la cunoștință că îți vei putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu vei mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră. Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu dorești să îți mai trimitem mesaje. 

d) Scop: asigurarea funcționalității website-ului www.bunpentru.ro
Temei: interesul nostru legitim de a menține și îmbunătăți funcționalitatea website-ului nostru 

e) Scop: prevenirea tentativelor de fraudă și de încălcare a Termenilor si Condițiilor platformei 
Temei: putem prelucra datele tale în baza interesului nostru legitim de a preveni tentativele de fraudă și de a preveni eventualele pagube ce pot fi produse 

f) Scop: analiză, îmbunătățire și cercetare a activității derulate prin intermediul website-ului pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre 
Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți în permanență produsele și serviciile oferite 

g) Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege. 
Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații. 

5. Destinatarii datelor pot fi: 
a) Furnizorii noștri de servicii: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele tale personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi Sharetribe – furnizorul platformei de marketplace, furnizorii de software-uri, servicii IT, dezvoltatori web etc.). 

b) Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne asociem cu alte societăți pentru a-ți furniza produse, servicii sau oferte. 

c) Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională) 

6. Transferul datelor tale în afara UE/SEE: Nu transferăm datele tale în afara UE/SEE 

7. Perioada prelucrării datelor tale: Datele tale personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă. Revizuim constant necesitatea păstrării datelor tale personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele tale personale, vom șterge/distruge informațiile tale personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor). Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior. 

8. Drepturile tale sunt: În calitate de persoana vizată beneficiezi de următoarele drepturi prevăzute de GDPR: a) Dreptul de acces: ne poți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor tale personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR); 
b) Dreptul la rectificare: ne poți informa despre orice modificare a datelor tale personale sau ne poți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre tale (art. 16 din GDPR); 
c) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) ți-ai exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și ți-ai retras consimțământul), ne poți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre tale (art. 17 din GDPR); 
d) Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contești exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne poți cere să restricționăm prelucrarea datelor tale pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR); 
e) Dreptul la portabilitatea datelor: să poți solicita să îți trimitem datele tale personale unei terțe părți sau direct către tale (art. 20 din GDPR); 
f) Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne poți solicita să nu mai prelucrăm datele tale (art. 21 din GDPR). 
g) În cazul în care folosim datele tale personale pe baza consimțământului tău, ai dreptul să îți retragi acest consimțământ În cazul în care folosim datele tale personale pe baza consimțământului tale, ai dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele tale nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, te vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres. Pentru exercitarea oricărui drept dintre cele prevăzute mai sus, precum și pentru orice alte informații privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ne poți scrie oricând la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor menționată la punctul 3. de mai sus. 

De asemenea, ai dreptul de a depune o sesizare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro. 

9. Siguranța datelor tale: Tratăm securitatea tale personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale. Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. 

10. Modificări ale politicii de confidențialitate Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților tale (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor tale personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare. Pentru a te ajuta să urmărești modificările cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificărilor pentru a recunoaște modificările aduse prezentei politici. 

Ultima actualizare: 4 Mai 2020 

11. Alte precizări: Website-ul nostru poate conține linkuri către website-uri terțe. Reține faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosești sau furnizezi informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Te sfătuim să citești politica de confidențialitate a website-urilor pe care le vizitezi înainte de a trimite date personale. Această politică de confidențialitate vizează exclusiv prelucrările datelor efectuate prin intermediul acestui website.